kvasena kapusta

SUKRALÓZA (E955)

Sukralóza E955 patrí medzi nízkoenergetické a umelé sladidlá. Radí sa medzi pomerne nové sladidlá. Bola objavená v 70-tych rokoch. Viac ako 20 rokov trvali testovania tohto sladidla. V žiadnej zo štúdií sa nepreukázali obavy o zdravie ako opodstatnené. V EU bola schválená v roku 2004. Vyrába sa z cukru, ktorý sa premení na sukralózu syntetickým postupom. Je nekalorická (nulová kalorická hodnota je daná predovšetkým vysokou sladivosou v pomere k používanému množstvu), neškodí zubom, je vhodná aj pre diabetikov. Dobre sa rozpúša vo vode a medzi jej ïalšie kladné vlastnosti patrí ve¾mi dobrá stabilita. Je dokonca dokázané, že sukralóza patrí k tepelne najstabilnejším náhradným sladidlám, ktoré sú v súèasnej dobe k dispozícii. Používa sa buï samotná, alebo v kombinácii s ostatnými náhradnými sladidlami. Je zárukou výbornej chuti.


Sukralóza má lahodnú chu a je tepelne stabilná. Jej použitie je preto všestranné. Využíva sa ako v potravinárskom, tak aj vo farmaceutickom priemysle. Používa sa pri zaváraní, peèení, ale aj ako sladidlo na priamu spotrebu. Je vhodná do teplých aj studených nápojov. Èasto sa mieša s prírodnými sladidlami ako je napríklad sorbitol. Okrem nápojov je sukralózu možné používa ako stolové sladidlo, v pekárenských výrobkoch a zmesiach na peèenie, sladkostiach, mlieènych výrobkoch, žuvaèkách alebo napríklad v konzervovanom ovocí.


Hlavné výhody sukralózy

Navštívte aj naše GAZDOVSKÉ POTREBY

© KULIS s.r.o. 1991 - 2018